ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Šv. Mišiose 10.30, 11.30 ir 14 val. melsimės už moksleivius ir studentus, mokytojus ir dėstytojus, pradedant naujus mokslo metus.
Rugsėjo mėn. 7-15 dienomis vyks didieji Šiluvos atlaidai. Norinčius vykti į Šiluvą prašome kreiptis į Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų centrą, tel. 8686 15225.
Kauno arkikatedroje sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas rugpjūčio mėn. 30 d. (šeštadienį) 18 val.
Šia akcija Caritas kviečia padėti pasiruošti mokyklai vaikams iš stokojančių šeimų. Galima paaukoti bažnyčioje į Caritas aukų dėžutę arba atnešti į zakristiją ar raštinę dovaną - kanceliarines prekes.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadieniais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus, Caritas organizacija platina žvakes, kurias įsigydami galite paremti stokojančias šeimas.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.