ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Gegužės 24 d. Sekminės. Prieš Sumos šv. Mišias procesija. Šv. Mišias aukos Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius.
Minime Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus konsekravimo metines.
Nuo penktadienio pradėjome maldų į Šventąją Dvasią devyndienį. Himną Šventajai Dvasiai giedame po vakarinių šv. Mišių. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje maldingai dalyvauja šiose pamaldose.
Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 35 metų ruoštis Lietuvos Jaunimo dienoms, kurios vyks birželio 27-28 d. Susitikimai vyksta kiekvieną sekmadienį po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose.
Gegužės 23 d. (šeštadienį) 18 val. Kauno arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Naujų mokinių priėmimas į Kauno Sakralinės muzikos mokyklą vyks gegužės 18 ir 19 d.d. ir birželio 3 d. Plačiau žr.: [www.ksmm.lm.lt] arba teiraukitės tel. 425741 ir tel. 425044.
Švč. M. Marijos litaniją giedame 18 val. prieš šv. Mišias.
Būsimiems krikštatėviams ir tėvams vaiko, kurį planuojate krikštyti Arkikatedroje, susitikimai vyks birželio 12, liepos 10, rugpjūčio 7, rugsėjo 4 dienomis 18 val. parapijos namuose.