ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Liepos 17 d., eidamas 90-uosius metus mirė vienas iškiliausių kovotojų už Tėvynės laisvę ir teisingumą mons. Alfonsas Svarinskas. Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį 12 val. Vilniaus arkikatedroje. Laidojamas Dukstynos partizanų kapinėse (šalia Ukmergės).
Kryžių kalne prie Šiaulių vyks Kryžių kalno atlaidai.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadieniais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus, Caritas organizacija platina žvakes, kurias įsigydami galite paremti stokojančias šeimas.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.