ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka - 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val.
12 val. šv. Mišiose melsimės už Arkikatedros visų kartų ministrantus, minint jų globėjo šv. Tarcizijaus dieną.
Visose katedrose ir parapijinėse bažnyčiose Porciunkulės atlaidai. Porciunkulė - šv. Pranciškaus Asyžiečio atstatyta bažnyčia. Joje priimti pirmųjų pranciškonų ir šv. Klaros įžadai.
Liepos 31 d., sekmadienį vyks Kryžių kalno atlaidai. Jono Pauliaus II piligrimų centras organizuoja kelionę. Būtina registracija tel. 8686 15225.
Nuo birželio mėn. iki rugsėjo 15 d. sekmadieniais šv. Mišių 13.30 val. nebus.
Susitikimai su tėvais ir krikštatėviais prieš vaikų krikštą vyks parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: liepos 27 d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 28 d.
Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Į 15 šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu, kurį galite įsigyti arkikatedroje arba raštinėje.
Visuotiniai atlaidai teikiami kiekvienam atliekančiam kurį nors iš gailestingumo darbų sielai ar kūnui bei kiekvienam, peržengusiam Gailestingumo durų slenkstį.
Prieš šv. Mišias kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Kasdien galima surasti žmogų, pasiruošusį pasikalbėti visais tikėjimo klausimais. Nuo 14-15 val. budi sesuo vienuolė, o kunigą rasite sekmadieniais ir šventėmis 8-14 ir 15-21, šiokiadieniais 7-9.30 ir 15-21 val.
Gruodžio 8 d. pop. Pranciškus Romoje paskelbė ateinančius metus Šventaisiais Gailestingumo metais. Plačiau apie Gailestingumo metus ieškokite:  www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/