ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Spalio 4d. Kauno arkikatedroje susikaupimo diena. Registracija 9 val. Parapijos namuose. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.
Spalio mėn. kviečiame kalbėti Rožinio maldą. Kauno arkikatedroje Rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Vaikus ir jaunuolius, norinčius Kauno arkikatedroje pasiruošti ir priimti Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakramentą, kviečiame užsirašyti zakristijoje arba raštinėje.
Arkikatedros bazilikos mišrus choras "CANTATE" kviečia naujus giesmininkus.
Šia akcija Caritas kviečia padėti pasiruošti mokyklai vaikams iš stokojančių šeimų. Galima paaukoti bažnyčioje į Caritas aukų dėžutę arba atnešti į zakristiją ar raštinę dovaną - kanceliarines prekes.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus, Caritas organizacija platina žvakes, kurias įsigydami galite paremti stokojančias šeimas.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.