ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Arkikatedroje iškilmingos šv. Mišios 10 val., melsimės už vienuoles, vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolijas.
Sausio 31 d., šeštadienį, susikaupimo diena "Mano maistas vykdyti Tėvo valią". Registracija nuo 9 val. arkikatedros parapijos namuose. Susikaupimą ves Šv. Jono kongregacijos brolis Jonas Chrizostomas.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.