ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Lapkričio 28 d. 12 val. šv. Mišios minint a.a. mons. Petro Meilaus trisdešimtą dieną po mirties. Kviečiame bendrai maldai.
Šeštadienį 16 val. vyks Kauno m. Simfoninio orkestro ir A. Balio (trimitas, JAV) sakralinės muzikos koncertas.
Prasideda Advento laikas. Tą dieną pašventintus kalėdaičius galėsite įsigyti kasdien nuo 8 iki 18 val. bažnyčios gale. Rarotų pamaldos vyks Advento sekmadieniais 7.30 val.
Lapkričio 29 d. 15 val. sakralinės muzikos koncertas "Iš širdies į širdį". Organizuoja Kauno senamiesčio draugija ir Kauno I-oji muzikos mokykla.
Kviečiame į programą "Tikėjimo pagrindai" norinčius pilniau įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Susitikimai vyksta sekmadieniais, po 10.30 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros bazilikos remonto darbams.