ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »






 
Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d. 15 val. kviečiame į Didįjį Kalėdinį koncertą.
Gruodžio 16 d. 16 val. adventinius kūrinius atliks Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras, Šiaulų berniukų choras "Dagilėlis" ir saksafonistas Petras Vyšniauskas.
Caritas kviečia padėti vargstantiems. Arkikatedroje yra platinamos žvakutės, aukos už jas bus skirtos paremti stokojančius.
Gruodžio 16 d. po 13.30 val. Mišių filmo "Kristaus Gimimo istorija" peržiūrai parapijos salėje.
Gruodžio 15 d. 11 val. parapijos namuose pokalbis jaunimui apie meilę ir draugystę. Kviečiame 14-19 metų jaunuolius.
Kiekvieną advento sekmadienį 7.30 val. giedame "Marijos valandos" giesmes. Kviečiame į bendrą maldą.
Nuo gruodžio 2 d. prasidėjo adventas, laikas, skirtas ruoštis Kalėdų iškilmei.
Palaimintus kalėdaičius Kūčių stalui galite įsigyti kasdien nuo 8 iki 18 val. Jūsų auka už kalėdaičius yra skiriama arkikatedros išlaikymui.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.