ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Kviečiame į programą "Tikėjimo pagrindai" norinčius pilniau įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Pirmas susitikimas spalio 11 d., sekmadienį, po 10.30 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Arkikatedroje spalio mėn. kasdien 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, Švč. Sakramento koplyčioje kalbamas Rožinis.
Kviečiami suaugusieji pasiruošti Krikšto, Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentams arba pagilinti tikėjimo žinias. Susitikimai vyksta antradieniais Papilio g. 5 Konferencijų salėje. Daugiau info tel. 322 583 arba 8 672 37249.
Vaikus ir jaunuolius, norinčius pasiruošti ir priimti Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą, prašome registruotis zakristijoje arba raštinėje.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros bazilikos remonto darbams.
Lietuvos vyskupų konferencija praneša, kad Švč. M. Marijos litanijoje įterpiamas naujas kreipinys - Gailestingumo Motina, melski už mus iš karto po kreipinio Motina Dievo malonės.
Būsimiems krikštatėviams ir tėvams vaiko, kurį planuojate krikštyti Arkikatedroje, susitikimai vyks rugpjūčio 7, rugsėjo 4 dienomis 18 val. parapijos namuose.