ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Liepos 2-12 dienomis vyks didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
Liepos 3 d. 18 val. šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. Liepos 4 d. 18 val. šv. Mišiose melsime švč. M. Marijos užtarimo.
Birželio 11 d. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, SJ paskirtas naujuoju Kauno arkivyskupu. Paskirtojo arkivyskupo L. Virbalo, SJ ingresas Kauno arkikatedroje liepos 11 d. 12 val.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros bazilikos remonto darbams.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Šis mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos kasdien 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Būsimiems krikštatėviams ir tėvams vaiko, kurį planuojate krikštyti Arkikatedroje, susitikimai vyks liepos 10, rugpjūčio 7, rugsėjo 4 dienomis 18 val. parapijos namuose.