ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Gruodžio 18 d. 15 val. iškilmingu koncertu sugaus restauruoti arkikatedros vargonai.
Gruodžio 11 d., sekmadienį, Kauno arkikatedroje dvasinio atsinaujinimo popietė "Būti krikščioniu XXI amžiuje". Maloniai kviečiame.
Gruodžio 11 d. 14.30 val. arkikatedroje Kauno I-osios muzikos mokyklos auklėtiniai kviečia į adventinį koncertą "Iš širdies į širdį".
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
Galite įsigyti Caritas platinamų žvakučių. Auką už šias žvakutes skiriate vargstantiesiems.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Prasidėjo adventas - maldingo ir džiugaus laukimo laikas. Marijos valandas giedame kiekvieną sekmadienį 7.30 val. Pašventintų kalėdaičių galite įsigyti bažnyčioje kasdien nuo 8 iki 18 val. Aukos už kalėdaičius skiriamos arkikatedros išlaikymui.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.