ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Rugpjūčio 2 d. aplankant katedrą ar parapinę bažnyčią galima gauti visuotinius Porciunkulės atlaidus, būnant malonės stovyje, sukalbant Tikėjimo išpažinimą ir Tėve mūsų maldą.
Rugpjūčio 1 d. 18 val. šv. Mišiose melsime Švč. M. Marijos užtarimo ir rugpjūčio 7 d. 18 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros bazilikos remonto darbams.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Būsimiems krikštatėviams ir tėvams vaiko, kurį planuojate krikštyti Arkikatedroje, susitikimai vyks rugpjūčio 7, rugsėjo 4 dienomis 18 val. parapijos namuose.