ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Pirmąjį kovo sekmadienį, šiemet antri metai švęsime Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbtą Maldos dieną lietuviams pasaulyje. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus vienos tautos vaikus.
Nuo kovo mėn. 1 d. prasideda Švč. Sakramento adoracija Kauno miesto bažnyčiose. Arkikatedroje adoracija vyks nuo kovo 1 d. 8 val. iki kovo mėn. 2 d. 8 val. Kviečiame rasti laiko tyliai maldai.
Arkikatedroje Kryžiaus kelio maldos kiekvieną penktadienį 17.15 val. "Graudūs verksmai" kiekvieną sekmadienį 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Pelenų diena prasidėjo Gavėnios laikas, kurio metu būtina išlaikyti vidinę rimtį, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasiryžti pasninkauti, skirti daugiau laiko maldai ir geriems darbams.
Prašome, kas galite skirti 2 procentus pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Formą galite užpildyti zakristijoje arba raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.