ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Išvakarių (piemenėlių) Mišios gruodžio 24 d. 22 val. ; Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. - 8, 10.30, 12, 13.30, 18 val.; Kalėdų II-ą dieną, gruodžio 26 d. - 8, 9, 10.30, 12, 18 val.
Caritas vykdo akciją "Gerumas mus vienija". Bažnyčioje įsigydami Caritas pagamintą žvakutę jūs paremsite stokojančius.
Kalėdaičių galima įsigyti bažnyčioje prie durų iš Vilniaus g. pusės. Paaukodami už kalėdaičius jūs aukojate arkikatedros išlaikymui ir vykdomiems remontams.
Arkikatedroje Advento rekolekcijos vyks gruodžio 20-21 dienomis. Šeštadienį, gruodžio 20 d. 17 val. Susitaikinimo pamaldos, bus klausoma išpažinčių, 18 val. šv. Mišios ir rekolekcijų pamokslas. 21 d. per kiekvienas šv. Mišias rekolekcijų pamokslai.
Adventu prasidėjo nauji liturginiai metai, kuriuos popiežius Pranciškus paskelbė Pašvęstojo gyvenimo metais. Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bus giedamos švč. M. Marijos valandos - Rarotos.
Arkikatedros parapijiečius ir lankytojus, kurie nori, kad iki Kalėdų kunigas palaimintų namus, prašome užsirašyti zakristijoje arba darbo dienomis raštinėje.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.