ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Lapkričio 30 d. pirmasis advento sekmadienis. Šį sekmadienį bus šventinami kalėdaičiai. Rarotos bus giedamos kievieną Advento sekmadienį 7.30 val.
Arkikatedros parapijiečius ir lankytojus, kurie nori, kad iki Kalėdų kunigas palaimintų namus, prašome užsirašyti zakristijoje arba darbo dienomis raštinėje.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.