ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Vasario 10 d. su Pelenų diena prasideda gavėnia. Tą dieną šv. Mišios 7, 8, 9, 10 ir 18 val. 18 val. šv. Mišias aukos Kauno arkivyskupas metropolitas.
Kryžiaus kelias Arkikatedroje einamas penktadieniais 17.15 val. Graudūs verksmai giedami Švč. Sakramento koplyčioje sekmadieniais 17.30 val.
Kviečiame vykti į Šiluvą, o vasario 15 d. 10 val. Arkikatedroje šv. Mišiose melsimės, prašant Dievo Motinos užtarimo. Intencijas galima užrašyti zakristijoje arba darbo dienomis raštinėje.
Susitikimai su tėvais ir krikštatėviais prieš vaikų krikštą vyks parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: vasario 24 d., kovo 30 d., balandžio 27 d., gegužės 25 d., birželio 29 d., liepos 27 d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 28 d.
Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Į 15 šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu, kurį galite įsigyti arkikatedroje arba raštinėje.
19 val. Žalgirio arenoje vyks Kauno arkivyskupijos organizuojamas renginys - Valentino diena KITAIP. Bilietus galima įsigyti Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, tel. 8687 98265.
Visuotiniai atlaidai teikiami kiekvienam atliekančiam kurį nors iš gailestingumo darbų sielai ar kūnui bei kiekvienam, peržengusiam Gailestingumo durų slenkstį.
Prieš šv. Mišias kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Kasdien galima surasti žmogų, pasiruošusį pasikalbėti visais tikėjimo klausimais. Nuo 14-15 val. budi sesuo vienuolė, o kunigą rasite sekmadieniais ir šventėmis 8-14 ir 15-21, šiokiadieniais 7-9.30 ir 15-21 val.
Gruodžio 8 d. pop. Pranciškus Romoje paskelbė ateinančius metus Šventaisiais Gailestingumo metais. Plačiau apie Gailestingumo metus ieškokite:  www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/
Prašome 2 proc. jau sumokėtų pajamų mokesčių skirti Arkikatedros parapijos veiklai. Prašymo lapą galima užpildyti raštinėje arba zakristijoje, arba internetu. Dėkojame už Jūsų paramą.