ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 7, 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val. Rožinis už mirusius bus giedamas arkikatedroje 16.30 val. Po vakarinių šv. Mišių gedulinė procesija.
Lapkričio 2 d. per visas šv. Mišias melsimės už mirusius. Po Sumos šv. Mišių arkikatedroje eisime gedulinėje procesijoje. Visuotiniai atlaidai už mirusius...
Kas ir kiek gali kviečiame paaukoti šiltų, švarių drabužių, žieminių batų ar konservų. Daiktus galima atnešti į parapijos raštinę šiokiadieniais nuo 10 iki 18 val. iki lapkričio 10 d. Dėkojame už Jūsų nuoširdų indėlį.
Lapkričio 1 d. (šeštadienį) 19 val. Kauno miesto simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras bei solistai atliks W. A. Mozart "Requiem".
Arkikatedros bazilikos mišrus choras "CANTATE" kviečia naujus giesmininkus.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.