ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Gegužės 8 d. Kristaus Žengimo į dangų iškilmė. Prieš Sumą bus einama procesija.
Pirmąjį mėnesio penktadienį 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį, o pirmąjį mėnesio šeštadienį 18 val. melsime švč. M. Marijos užtarimo. Intencijas galima užrašyti raštinėje arba zakristijoje.
Šis mėnuo skirtas švč. Mergelės Marijos garbei. Po vakarinių šv. Mišių bus giedama švč. Mergelė Marijos litanija.
Kviečiame sąmoningus tikėjime parapijiečius padėti aplankyti sergančius parapijiečius ir įsipareigoti reguliariai nešti jiems šv. Komuniją. Galinčius padėti prašome ateiti į zakristiją ar raštinę ir kreiptis į kleboną.
Gegužės 8 d. organizuojama kelionė į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje. Norinčius vykti prašome registruotis zakristijoje arba raštinėje. Išvykimas planuojamas 9 val.
Gegužės 6-8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis Gailestingumo kongresas. Registruotis internetu www.kongresas.lt  Registracija iki balandžio 22 d.
Susitikimai su tėvais ir krikštatėviais prieš vaikų krikštą vyks parapijos namuose 18 val. šiomis dienomis: kovo 30 d., balandžio 27 d., gegužės 25 d., birželio 29 d., liepos 27 d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 28 d.
Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Į 15 šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu, kurį galite įsigyti arkikatedroje arba raštinėje.
Visuotiniai atlaidai teikiami kiekvienam atliekančiam kurį nors iš gailestingumo darbų sielai ar kūnui bei kiekvienam, peržengusiam Gailestingumo durų slenkstį.
Prieš šv. Mišias kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Kasdien galima surasti žmogų, pasiruošusį pasikalbėti visais tikėjimo klausimais. Nuo 14-15 val. budi sesuo vienuolė, o kunigą rasite sekmadieniais ir šventėmis 8-14 ir 15-21, šiokiadieniais 7-9.30 ir 15-21 val.
Gruodžio 8 d. pop. Pranciškus Romoje paskelbė ateinančius metus Šventaisiais Gailestingumo metais. Plačiau apie Gailestingumo metus ieškokite:  www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/
Prašome 2 proc. jau sumokėtų pajamų mokesčių skirti Arkikatedros parapijos veiklai. Prašymo lapą galima užpildyti raštinėje arba zakristijoje, arba internetu. Dėkojame už Jūsų paramą.