ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Lapkričio 1 d. (šeštadienį) 19 val. Kauno miesto simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras bei solistai atliks W. A. Mozart "Requiem".
Misijų sekmadienis. Kviečiame melstis už vykdomas misijas ir misionierius. Bus renkamos aukos misijų veiklai paremti.
Lietuvos Caritas organizuoja šią akciją. Galinčius prašome paaukoti šiltų drabužių, žieminių batų, koncervų. Daiktus galite atnešti į parapijos raštinę darbo dienomis ir šeštadienį nuo 10 iki 18 val.
Spalio mėn. kviečiame kalbėti Rožinio maldą. Kauno arkikatedroje Rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Arkikatedros bazilikos mišrus choras "CANTATE" kviečia naujus giesmininkus.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.