ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Rugsėjo 1 d. Arkikatedroje šv. Mišios už moksleivius, studentus, mokytojus ir dėstytojus 10, 12 ir 14 val.
Rugsėjo 1-8 dienomis vyks Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos (Trakinės) atlaidai.
Nuo rugsėjo mėn. 7 d. iki 15 d. vyks didieji Šiluvos atlaidai. Norinčius vykti prašome registruotis Piligrimų centre, tel. 8686 15225.
Rugpjūčio 30 d. 9 val. nuo Katauskų gyvenvietės kviečiame dalyvauti piligriminėje procesijoje į Šiluvą, kuriai vadovaus Kauno arkivyskupas L. Virbalas. Tuo pačiu metu piligriminei procesijai nuo Tytuvėnų vadovaus Šiaulių vyskupas E. Bartulis
Rugpjūčio 29 d. (šeštadienį) 18 val. Kauno arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros bazilikos remonto darbams.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Būsimiems krikštatėviams ir tėvams vaiko, kurį planuojate krikštyti Arkikatedroje, susitikimai vyks rugpjūčio 7, rugsėjo 4 dienomis 18 val. parapijos namuose.