ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Minint šv. Morkaus dieną arkikatedroje 17.15 val. maldavimų procesija.
Arkikatedroje 12 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, minint šį reikšmingą visai Bažnyčiai įvykį. Bus suteikiamas palaiminimas su Jono Pauliaus II relikvija, kuri yra išstatyta pagerbimui būsimam šventajam dedikuotame altoriuje.
Gegužės 4 d. 12 val. melsimės už gyvas motinas, 18 val. - už mirusias motinas. per šv. Mišias 12 val. bus pašventintas naujas Jono Pauliaus II altoriaus paveikslas.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus, Caritas organizacija platina žvakes, kurias įsigydami galite paremti stokojančias šeimas.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Prašome, kas galite, skirti 2 procentus pajamų mokesčio Kauno arkikatedros parapijos veiklai paremti. Prašymo lapą galite užpildyti zakristijoje arba darbo dienomis raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.