Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Sekmadienį 16.30 val. F. J. Haydno kūrinį "Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai" atliks Kauno styginių kvartetas. Maloniai kviečiame.
Šį penktadienį kviečiame švęsti Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidus.
Pasiruošimo vaiko krikštui susitikimai su kunigu vyks paskutiniais mėnesio antradieniais 18 val.: kovo 27 d., balandžio 24 d., gegužės 29 d., birželio 26 d., liepos 31 d., rugpjūčio 28 d.
Kovo 24 d. organizuojama piligriminė kelionė Šeduva-Kryžių kalnas-Šiluva, prisimenant pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimo akimirkas.
Dirbančius maloniai prašome 2 procentų pajamų mokesčio paramą skirti Arkikatedros parapijos veiklai.
Kryžiaus kelio apmąstymai arkikatedroje bazilikoje penktadieniais 17.15 val.
Graudūs verksmai giedami arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje sekmadieniais 17.30 val.
Po Naujų Metų ŠEŠTADIENIAIS šv. mišios bus aukojamos 8 val., 9 val., 10 val. (sudėtinės) ir 18 val. Šeštadieniais 7 val. šv. Mišių nebus.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.