Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Lapkričio 24 d. 10 val kviečiame jaunimą į parapijos namus pokalbiui apie draugystę ir meilę.
Lapkričio 25 d. Kristaus Visatos Valdovo iškilmė. Šio sekmadienio rinkliava bus skirta tikinčiųjų aukomis išlaikomai Kauno kunigų seminarijai.
Gruodžio 2 d. 10.30 val. šv. Mišiose paminėsime pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio konsekravimo vyskupu 100-ąsias metines. Po šv. Mišių vyks konferencija.
Gruodžio 9 d. 12 val. šv. Mišių metu bus atneštos pal. Teofilio Matulionio relikvijos. Jos bus saugomos prie Marijos Sopulingosios altoriaus.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.