Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Birželio 23 d. penktadienį švęsime liturginę Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šv. Mišios 7, 8, 9 ir 18 val.
Birželio 25 d. kviečiame visus į garbingojo Dievo tarno Teofiliaus beatifikaciją Katedros aikštėje Vilniuje.
Kauno arkikatedroje 12 val. šv. Mišių nebus.
Minėsime Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Per 11 val. iškilmingas Mišias penkiems vedusiems vyrams dalyvavusiems pasiruošimo programoje bus suteikti diakonų šventimai.
Švęsime titulinius šv. ap. Petro ir Povilo atlaidus. Šv. Mišios arkikatedroje 8, 9, 10.30, 12 (iškilmingos) ir 18 val.
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadieniais 13.30 val. šv. Mišių nebus.
Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos.
Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei kasdien Švč. Sakramento koplyčioje 17.30 val. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.
Krikštatėviams ir tėvams, kurie ruošiasi vaiko krikštui, susitikimai su kunigu vyks parapijos namuose 18 val. liepos 13 d., rugpjūčio 3 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.