Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Pamaldos švč. Mergelės Marijos garbei vyks po 18 val. šv. Mišių. Kviečiame kartu giedoti švč. M. Marijos litaniją.
Gegužės 7 d. minėdami Motinos dieną 12 val. melsimės už gyvas motinas, 18 val. už mirusias motinas.
Balandžio 30 d. minėsime Pasaulinę gyvybės dieną.
Parapijos atsinaujinimo diena vyks balandžio 28-29 dienomis. Balandžio 30 d. - šlovinimo, padėkos ir liudijimų popietė.
Krikštatėviams ir tėvams, kurie ruošiasi vaiko krikštui, susitikimai su kunigu vyks parapijos namuose 18 val. kiekvieno mėn. pirmąjį ketvirtadienį, išskyrus liepos mėn., t.y., gegužės 4 d., birželio 1 d., liepos 13 d., rugpjūčio 3 d.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 9.30 iki 18 val., o kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 20 val. prie centrinio altoriaus vyksta Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.
17.30 val. kviečiame prie šv. Jono Pauliaus II altoriaus ir relikvijų jungtis į bendrą maldą.
Kiekvieną penktadienį nuo 15 iki 16 val. galima sutikti seserį vienuolę ar pasaulietį dvasiniam pokalbiui, o nuo 16 iki 20 val. lauks kunigas ateinančių dvasiniam pokalbiui ar norinčių atlikti išpažintį.