Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Atlaidai

 Kauno arkivyskupijos J.P.II piligrimų centras 
organizuoja piligriminę kelionę į
Kryžių kalno atlaidus
Liepos 29 d. - sekmadienį

8:00 - išvykstame iš Kauno.
11:00 - nuo Šiaulių katedros piligrimų žygis į Kryžių kalną. 
14:00 - Kryžių kalne bus klausoma išpažinčių.
15:00 -  Šv. Mišios Kryžių kalne (aukoja vyskupai)
17:00 - išvykstame į Kauną.