ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Šią dieną minima Angelų Sargų diena. Melsimės ir už tarnaujančius policijoje.
Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Bazilikoje Rožinis bus kalbamas kasdien 17.30 val. Kviečiame tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą.
Po vasaros pertraukos nuo spalio 2 d. sekmadieniais vėl vyks šv. Mišios 13.30 val.
Labai raginame palaikyti katalikišką literatūrą ir įsigyti "Artumą", "Žodį tarp mūsų", "Magnificat", "XXI amžių" ir kitus katalikiškus leidinius.
Arkikatedroje 30 min. prieš mišias klausykloje visuomet Jūsų laukia kunigai atlikti išpažinti ar pasikalbėti dvasinėmis temomis.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią baziliką.
Švč. Sakramento adoracija vyksta pirmadienį - šeštadienį nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val. Labai kviestume galinčius adoracijai įsipareigoti bent valandą kassavaitę užsiregistruoti Švč. Sakramento koplyčioje.