ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Po vasaros pertraukos nuo spalio 2 d. sekmadieniais vėl vyks šv. Mišios 13.30 val.
Rugsėjo 25 d.minėsime 108-ąją Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Taip pat minėsime Keliautojų ir vairuotojų dieną. Melsimės už nukentėjusius ir žuvusius eismo nelaimėse, prašysime Dievo palaimos ir globos visiems eismo dalyviams.
Labai raginame palaikyti katalikišką literatūrą ir įsigyti "Artumą", "Žodį tarp mūsų", "Magnificat", "XXI amžių" ir kitus katalikiškus leidinius.
Arkikatedroje 30 min. prieš mišias klausykloje visuomet Jūsų laukia kunigai atlikti išpažinti ar pasikalbėti dvasinėmis temomis.
Vyksta registracija katechezei. Vaikai, jaunimas ir bent vienas iš jų tėvų bei visi šių sakramentų nepriėmę suaugusieji, kviečiami registruotis zakristijoje ar parapijos raštinėje. Pirmas susitikimas rugsėjo 25 d. 12 val. parapijos namuose.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią baziliką.
Švč. Sakramento adoracija vyksta pirmadienį - šeštadienį nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val. Labai kviestume galinčius adoracijai įsipareigoti bent valandą kassavaitę užsiregistruoti Švč. Sakramento koplyčioje.