ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Spalio 9 d. - Tarptautinė organų donorystės diena.
Kauno arkivyskupas kviečia maldai už įvairias grupes.
Nacionalinė misijų tarnyba kviečia katalikus visą spalio mėnesį maldas ir gerus darbus skirti už misijas.
Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Arkikatedroje Rožinis bus kalbamas kasdien 17.30 val. Kviečiame tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą.
Po vasaros pertraukos nuo spalio 2 d. sekmadieniais vėl vyksta šv. Mišios 13.30 val.
Labai raginame palaikyti katalikišką literatūrą ir įsigyti "Artumą", "Žodį tarp mūsų", "Magnificat", "XXI amžių" ir kitus katalikiškus leidinius.
Arkikatedroje 30 min. prieš mišias klausykloje visuomet Jūsų laukia kunigai atlikti išpažintį ar pasikalbėti dvasinėmis temomis.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią Arkikatedrą baziliką.
Švč. Sakramento adoracija vyksta pirmadienį - šeštadienį nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.