ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos »


 
Gegužės 22 d. 18 val. šv. Mišių metu Kauno arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Gegužės 23 d. Šventosios Dvasios (Sekminių) iškilmė. Prieš 12 val. šv. Mišias bus procesija.
Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje gegužės 29 d. vyks Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikų perlaidojimas. 12 val. šv. Mišios, po jų perlaidojimas bažnyčios šventoriuje.
Gegužinės pamaldos - kiekvieną vakarą 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje. Maloniai kviečiame.
Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas kviečia melstis kartu arkikatedroje trečiadieniais nuo 17 val.
Galima dalyvauti ir per transliaciją arkivyskupijos YouTube bei FB paskyroje.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Sutarusieji Kauno arkikatedroje santuokai datą į pasirengimo santuokai kursus registruojasi patys http://kaunoseimoscentras.lt/suzadetiniu-rengimas-2/ Kursai vyks nuotoliniu būdu.
Maloniai prašome, kas galite, gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Arkikatedros parapijos veiklai. Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.