ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Prieš metus Lietuvoje lankėsi popiežius Pranciškus. Minint šią sukaktį Kauno arkikatedroje rugsėjo 22 d., sekmadienį 12 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios.
Rugsėjo 22 d., sekmadienį 16 val. vyks tarptautinio muzikos festivalio"Musica sacra" koncertas. Kviečiame pasiklausyti.
Kauno Šv. Antano parapijoje kviečiami į maldos grupę išgyvenantys artimųjų savižudybę. Susitikimai vyks trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Spalio 10-13 dienomis Kauno arkivyskupijos kurija organizuoja misijoms skirtus renginius arkikatedroje ir Šiluvoje. Kviečiame melstis už misijas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
Popiežius Pranciškus pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į Kardinolų kolegiją priims trylika naujų kardinolų. Tarp jų – Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Savo maldose prisiminkime naująjį kardinolą.
Mišrus choras "Cantate" kviečia naujus narius.
Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos raginimu esame kviečiami minėti KŪRINIJOS LAIKĄ - nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 d. skirti aplinkosaugos iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus.
Kviečiame registruotis į pasiruošimo sakramentams grupes tel. 8614 73384 (katechetas Arūnas).
Besiruošiantiems vaiko krikštui katechezės tėvams ir krikštatėviams vyks Kauno arkikatedros parapijos namuose  rugsėjo 6 d. 18 val.
Galime atnešti Švč. Sakramentą ligoniams kiekvieną sekmadienį. Prašome pranešti zakristijoje arba raštinėje apie norinčius atlikti išpažintį ir laukiančius Švč. Sakramento ligonius.
Arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje kasdien nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. Maloniai kviečiame.