ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos »


 
Šį rudenį arkivyskupas vėl kviečia trečiadienio vakarais į maldos susitikimus Kauno arkikatedroje. Spalio antrąjį trečiadienį arkivyskupas ypač kviečia karitatyvinės misijos bendradarbius. Pradžia nuo 17.00 val.
Spalio mėn. 17 d. 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios Sinodo atidarymo proga.
Spalio mėnuo yra skirtas Rožinio maldai. Kauno arkikatedros bazilikos koplyčioje kasdien 17.30 val. bus kalbamas rožinis.
Švč. Sakramento adoracija pirmadienį - šešadienį vyksta nuo 9 iki 18 val., sekmadienį nuo 14.30 iki 18 val.  Maloniai kviečiame į susitikimus su Jėzumi Kristumi.
Dėkojame ir už Jūsų aukas, kurias skiriate Arkikatedros išlaikymui.