ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


 
Ruošiantis Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms kviečiame tikinčiuosius į 40 valandų nepertraukiamą Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Adoracijos pradžia vasario 14 d. 8:30 val. pabaiga vasario 16 d. 7:00 šv. Mišiomis.
Vasario 14 d. 18:00 švęsime šv. Valentino dieną. Per vakarines mišias sutuoktiniai kviečiami atnaujinti vienas kitam duotus santuokos įžadus.
Vasario 11 d. kartu su Visuotine Bažnyčia minėsime Ligonių dieną. 8:00; 9:00 ir 18:00 val. po šv. Mišių bus teikiamas Ligonių sakramentas sergantiems ir sulaukusiems garbingo amžiaus žmonėms.
Visus vyrus ir moteris, galinčius ir norinčius giedoti, kviečiame į atsinaujinančio choro gretas. Sekmadieniais po sumos šv. Mišių choro vadovas Ramūnas laukia norinčių giedoti gale Katedros vaikų kampelyje.
Sausio 27 d. minima palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties - gimimo dangui - diena. Šia proga Vargdienių seserys neseniai yra išleidusios naują knygelę "Štrichai portretui" apie palaimintąjį.
Dėkojame už Jūsų dosnumą - aukas, kurių dėka galime išlaikyti šią Arkikatedrą baziliką.