Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Spalio 25 d. per visas šv. Mišias (išskyrus vakarines) bus renkamos aukos Marijos radijo išlaikymui ir naujos studijos statybai.
Spalio 22 d. 12 val. šv. Mišių metu, minint Šv. Jono Pauliaus II liturginę iškilmę, Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui bus įteiktas palijus. Kviečiame į svarbią iškilmę ir bendrą maldą.
Spalio mėnuo yra skirtas ypatingai Rožinio maldai. Kauno arkikatedroje kiekvieną vakarą 17.30 val. prie pagrindinio altoriaus bus kalbamas Rožinis. Kviečiame melstis drauge.
Dėkojame už Jūsų aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros išlaikymui.
Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, vyriausybė ir Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes ir laikytis 1 m atstumo. Komunija dalinama tik į rankas.
Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje prasidėjo restauravimo darbai, todėl laikinai nevyks Švč. Sakramento adoracija.
Arkikatedroje šv. Mišios aukojamos 7, 8 ir 18 val. pirmadieniais-penktadieniais, šeštadieniais 8, 9, 10 ir 18 val.  Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.