Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Visuotinio Sinodo atidarymas vietinėse Bažnyčiose

Popiežius paskelbė Romos Katalikų Bažnyčioje visuotinį Sinodą, siekiant išgirsti Dievo tautos balsą. Sinodo mintis – visa Dievo tauta pašaukta eiti kartu vedama Šv. Dvasios, todėl vietinėse Bažnyčiose kviečiama išsakyti savo mintis ir lūkesčius iki kitų metų balandžio mėnesio.