Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Skelbimai

Adventas

Nuo lapkričio 27 d. prasideda Adventas ir Nauji bažnytiniai metai. Advento sekmadieniais 7:30 val. Arkikatedroje vyks iškilmingos Rarotų pamaldos. Pašventintus kelėdaičius galite įsigyti Arkikatedroje už auką nuo 8 iki 18 val. Primename, kad Advento penktadieniais tikintiesiems privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir daryti gerus darbus.