Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Arkikatedros mišrus choras „Cantate“

Gieda sekmadienį 12 val. šv. Mišiose bei įvairių liturginių iškilmių metu.

Choro specifika. Mišrus, sakralinės muzikos choras. Choro giesmininkai – įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės. Kolektyvas taip pat dalyvauja ir Kauno miesto renginiuose bei koncertuose.

Vadovai ir kontaktai

Vadovė: Vita LIAUDANSKAITĖ-VAITKEVIČIENĖ.
Mob. tel. 8 652 74637.
El. p. vitavai@gmail.com.
Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dėstytoja, Kauno arkivyskupijos pastoracinės tarybos narė.

Vargonininkas – Povilas Padleckis.

Norintys giedoti chore parapijiečiai kviečiami
ateiti po 12 val. sekmadienio šv. Mišių arba skambinti vadovei.

Trumpa istorija. Kauno miesto sakralinės muzikos choras „Cantate“ įkurtas 1992 m. Jam vadovavo B. Mačikėnas ir R. Misiukevičius. Nuo 1998 m. choras „Cantate“ gieda arkikatedroje bazilikoje sekmadieniais 12 val. šv. Mišiose.