Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

(Kviečiame laikytis saugumo normų)

Kitos pamaldos » 

Šeimų klubas

TIKSLAS IR VEIKLA. Šeimų klubas įkurtas 2002 m. katedros klebono pastangomis. Parapijos šeimos susibūrė auginti meilę ir pagarbą savo šeimose bei stiprinti kitas šeimas, kad Dievo žodis pasiektų kiekvienus namus. Klubas veikia pagal Lietuvos šeimos centro pasiūlytą programą „Stebėk, vertink, veik“.

Užsiėmimus veda Olga KAZLIENĖ.

Naujos šeimos priimamos klebonui kun. Evaldui Vitulskiui rekomendavus.

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per mėnesį – trečiąjį mėnesio ketvirtadienį, po 18 val. šv. Mišių.